Na podstawie Regulaminu Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!” Komitet Organizacyjny podjął decyzję o odwołaniu realizacji Konkursu w roku szkolnym 2019/2020 ze względu na zawieszenie prowadzenia w szkołach zajęć dydaktyczno-wychowawczych w związku z ogłoszoną na terenie kraju epidemią wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2.
Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w kolejnych edycjach.
https://konkurs.trzymajforme.pl/strona-glowna-1