Do zadań Sekcji Higieny Żywności i Żywienia należy nadzór nad:

  • warunkami produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności
  • warunków żywienia,
  • warunkami produkcji i obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością,
  • warunkami produkcji i obrotu kosmetykami.

 

W ramach tego pracownicy oddziału wykonują następujące czynności:

  • kontrolowanie podmiotów wykonujących działalność wchodzącą w zakres sprawowanego nadzoru,
  • pobieranie do badań próbek żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością i kosmetyków,
  • udział w ustalaniu przyczyn i zwalczaniu zbiorowych zatruć pokarmowych,
  • nakazywanie usunięcia uchybień sanitarnych stwierdzonych podczas kontroli,
  • inne czynności wynikające z przepisów prawa.

 

 

Pliki do pobrania: