Zadania Sekcji Epidemiologii

 1. Monitorowanie bieżącej sytuacji epidemiologicznej powiatu tarnobrzeskiego w zakresie chorób zakaźnych.

 2. Przeprowadzanie wywiadów epidemiologicznych.

 3. Nadzór nad warunkami higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać sprzęt oraz pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zdrowotne w podmiotach leczniczych zlokalizowanych na terenie powiatu.

 4. Dystrybucja szczepionek oraz prowadzenie nadzoru nad warunkami ich przechowywania.

 5. Opracowywanie Niepożądanych Odczynów Poszczepiennych.

 6. Sporządzanie sprawozdań z realizacji Programu Szczepień Ochronnych.

 7. Prowadzenie postępowań egzekucyjnych w stosunku do osób uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych.

 8. Nadzór nad grypą – SENTINEL.

 9. Współpraca z Inspekcją Weterynaryjną.

 10. Nadzór epidemiologiczny nad zachorowaniami na gruźlicę.

 11. Opracowywanie ognisk epidemiologicznych chorób zakaźnych.

 12. Udział w działaniach w sytuacjach kryzysowych związanych z wystąpieniem powodzi, masowych zachorowań na choroby zakaźne i szczególnie niebezpieczne oraz w przypadkach ataków bioterrorystycznych.

 13. Współpraca w zakresie zwalczania chorób zakaźnych z jednostkami zewnętrznymi.

 14. Prowadzenie rejestrów zachorowań na choroby zakaźne.

 15. Sporządzanie sprawozdań o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia – systemem dwutygodniowym, kwartalnym i rocznym.

 16. Sporządzanie raportów o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na niektóre choroby zakaźne - systemem miesięcznym, kwartalnym i rocznym.

 17. Prowadzenie raportu o zgonach spowodowanych chorobą zakaźną – systemem miesięcznym i rocznym.