Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Tarnobrzegu

ul.1-go Maja 5, 39- 400 Tarnobrzeg

godz. pracy PSSE w Tarnobrzegu 730 - 1505

 1. Obsługa bezpośrednia klienta PSSE w Tarnobrzegu we wszystkich sprawach z zakresu działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej realizowana jest z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego przy uwzględnieniu nakazów, zakazów, ograniczeń zawartych w obowiązujących przepisach oraz wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

 2. Klienci PSSE swoje sprawy mogą wnosić poprzez kanały komunikacji : elektronicznej, telefonicznie, pocztą tradycyjną oraz osobiście.

 3. Klient wnoszący sprawę osobiście jest zobowiązany do zastosowania się do zasad bezpieczeństwa zdrowotnego . W przypadku wystąpienia objawów chorobowych klient proszony jest o przełożenie wizyty na inny termin.

 4. Obsługa klienta realizowana jest wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym lub elektronicznym (e-mail) uzgodnieniu terminu i godziny wizyty.
  Niestawienie się w ustalonym dniu i godzinie powoduje anulowanie wizyty i powtórne jej wyznaczenie.

 1. Obsługa bezpośrednia klienta realizowana jest w godzinach pracy PSSE w Tarnobrzegu

 2. Przyjmowanie klienta odbywa się w pokoju Obsługi Klienta PSSE w Tarnobrzegu

 3. Każdy interesant PSSE w Tarnobrzegu posiada dostęp do środków dezynfekcyjnych.

 4. Klienta PSSE w Tarnobrzegu obowiązują zabezpieczenia zgodnie w przepisami prawa tj. zakrywanie ust i nosa przy pomocy maski, maseczki, przyłbicy, kasku ochronnego oraz odsłonięcia twarzy w celu identyfikacji na wniosek pracownika PSSE , zachowania dystansu 2 m od innych osób w budynku oraz przed budynkiem.

 5. Bezpośrednia obsługa klienta realizowana jest przy zachowaniu środków ostrożności tj. zabezpieczeniu w środki ochrony indywidualnej pracowników