Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu jest organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej należącym do struktur administracji zespolonej. Obszar jego właściwości obejmuje miasto Tarnobrzeg i powiat tarnobrzeski.

W strukturze Państwowej Inspekcji Sanitarnej PPIS jest organem niższego stopnia w stosunku do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie.

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Tarnobrzegu jest aparatem pomocniczym Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu. Działa w formie zakładu opieki zdrowotnej finansowanego z budżetu państwa (jednostka budżetowa), dla którego organem założycielskim jest Wojewoda Podkarpacki.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu jest jednocześnie dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Tarnobrzegu.

Organy i osoby sprawujące funkcje oraz ich kompetencje
Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Tarnobrzegu - Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Tarnobrzegu jest dr nauk o zdrowiu Małgorzata Michalska - Szymaszek

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 22, sierpień 2017 08:00 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 22, sierpień 2017 08:37 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 22, sierpień 2017 09:29 mgr inż. Dariusz Tacik
Artykuł został zmieniony. wtorek, 20, listopad 2018 12:37 mgr inż. Dariusz Tacik