virus

Rocznie rejestrowanych było w Polsce średnio 100 przypadków odry. W 2017 r. zarejestrowano 63 przypadki,  zaś w 2018 r. już 334 przypadki (ponad 5. krotny wzrost liczby przypadków). Do 22.01.2019 r. zgłoszono wstępnie do organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej 142 podejrzenia (w tym 10 potwierdzonych), co jest w trakcie weryfikacji.

 

 

wzw artykol
W związku z trwającym  w Europie ogniskiem wirusowego zapalenia wątroby typu A, w którym chorują głównie mężczyźni mający kontakty seksualne z mężczyznami oraz wysokim prawdopodobieństwem powiązania tych zachorowań z odnotowanym w roku bieżącym znaczącym wzrostem zachorowań w Polsce ( I półrocze 2017 r. – 343 zachorowania, analogiczny okres roku 2016 – 3 zachorowania),