Na podstawie:

  • art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
    (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2017r. poz. 1261),

  • art. 34 d ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z dnia 01.04.2015r. poz.469
    z późn. zm.),

  • § 2,§ 3,§ 6 ust.1 pkt.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z dnia 3.10.2016r. poz. 1602)

oraz po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniu 17.07.2017r. z miejsc wykorzystywanych do kąpieli na ,,Jeziorze Tarnobrzeskim” w Tarnobrzegu w punktach pobrania: