Epidemiologia

Dekalog bezpiecznego zachowania podczas epidemii koronawirusa
Obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej


Higiena Dzieci i Młodzieży

Wytyczne Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie dot. rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2020 r.
Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020
Aneks do Instrukcji stacjonarne obozy pod namiotamiAneks do Instrukcji stacjonarne obozy pod namiotami
Instrukcja stacjonarne obozy pod namiotami IK 8529
Rekomendacje GIS – zajęcia rewalidacyjne
Wytyczne GIS dla PRZEDSZKOLI
Wytyczne MEN GIS Przedszkola
Wytyczne MRPiPS GIS dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
Wytyczne dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
Wytyczne do organizacji opieki w bursach i internatach
Wytyczne GIS – zajęcia praktyczne w szkole policealnej
Wytyczne GIS MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży
Wytyczne GIS MZ i MEN dla szkól – konsultacje z nauczycielami w szkole
Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna
WYTYCZNE Przeprowadzanie egzaminów
Wytyczne przeciwepidemiczne GIS 04.06.2020 żłobki przedszkola - Druga aktualizacja
Zmiana rozporządzenia baseny, aquaparki, koncerty


Higiena Komunalna

Wytyczne dla placów zabaw
Wytyczne - Solaria
Wytyczne - Salony piercingu
Wytyczne - Salony tatuażu
Wytyczne - Pływalnie i sauny
Wytyczne - Siłownie i kluby fitness
Zalecenia dla zarządzających budynkami mieszkalnymi
Wytyczne dotyczące funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce
Rekomendacje dotyczące działalności placówek pobytu dziennego
Wytyczne dla funkcjonowania salonów fryzjerskich w trakcie pandemii SARS-CoV-2
Wytyczne dla gabinetów świadczących usługi kosmetyczne i estetyczne w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce
Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami


Higiena Pracy

Dezynfekcja rąk
Instrukcja - jak myć ręce
Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawiczki
Jak prawidłowo włożyć maseczkę
Wytyczne - biblioteki
Wytyczne - sklepy meblowe i budowlane
Wytyczne - szkolenia, konferencje
Wytyczne - zakłady przemysłowe


Higiena Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

Wytyczne - Gastronomia
Wytyczne - Wesela, przyjęcia
Wytyczne - Centra handlowe
Wytyczne - Targi


Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia

Jak rozmawiać z dzieckiem o koronawirusie?