Informacja Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Pomoc osobom w kwarantannie” znajduje się pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/pomoc-osobom-w-kwarantannie2

Na co mogą liczyć osoby objęte kwarantanną