Główny Inspektorat Sanitarny zamierza przeprowadzić w pierwszej połowie 2020 roku, IV edycję konkursu „Szkoła wolna od używek”.

Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim skierowanym do szkół ponadpodstawowych, organizowanym w ramach programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?”. W konkursie mogą wziąć udział również szkoły ponadpodstawowe, które nie uczestniczą w programie „ARS, czyli jak dbać o miłość?”.

IVKonkurs realizowany jest w ramach utrzymania trwałości rezultatów Projektu KIK/68
pn. „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”.

Głównym celem konkursu jest aktywna promocja i edukacja w zakresie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych wśród młodzieży.

Zadanie konkursowe, tak jak w poprzedniej edycji konkursu, będzie polegało na nagraniu i zmontowaniu filmu krótkometrażowego o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. Prace konkursowe będą oceniane na trzech poziomach: powiatowym, wojewódzkim i krajowym.

Dla laureatów konkursu na poziomie krajowym, przewidziane są trzy nagrody w postaci bonów podarunkowych do sieci sklepów sportowych w wysokości 3000 zł, 2000 zł oraz 1000 zł (odpowiednio za pierwsze, drugie i trzecie miejsce).

Regulamin

Deklaracja uczestnictwa

Formularz zgłoszeniowy

Zgoda na udział w konkursie i wykorzystanie wizerunku - osoba niepełnoletnia

Zgoda na wykorzystanie wizerunku - osoba pełnoletnia