XI Wojewódzki Przegląd Małych Form Teatralnych

,,Porozmawiajmy o uzależnieniach’’

W roku szkolnym 2019/2020 organizowana jest XI edycja Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych.

Przedsięwzięcie kierowane jest do wszystkich uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych z terenu naszego województwa.
Podejmowana inicjatywa jest uzupełnieniem prowadzonych przez nas działań w zakresie profilaktyki i uzależnień.

W tym roku oficjalne podsumowanie Przeglądu odbędzie się 8 lub 15 czerwca br. w Teatrze Maska w Rzeszowie. Uroczystość połączona będzie z prezentacją trzech najlepszych spektakli, ogłoszeniem laureatów i wręczeniem nagród w obecności przedstawicieli władz wojewódzkich i samorządowych.

 

Regulamin

Karta zgłoszenia

Zgoda na udział w konkursie