Zapraszamy wszystkie szkoły do udziału w Wojewódzkich konkursach plastycznych organizowanych przez Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia.

W tym roku szkolnym proponujemy:

Wojewódzki konkurs na plakat z hasłem antytytoniowym

Wojewódzki konkurs plastyczny "Trzymaj Formę-to się opłaca"

Wojewódzki konkurs plastyczny "Zawsze Razem"

Zgoda przedstawiciela niepełnoletniego uczestnika konkursu