Obecnie odnotowano ponad 2 tys. potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażeń koronawirusem 2019-nCoV. Objawy zakażenia obejmują gorączkę, dreszcze, bóle mięśniowe, katar, kaszel oraz duszności.

Badania RTG klatki piersiowej wykazały typowe cechy wirusowego zapalenia płuc z rozlanymi obustronnymi naciekami. Koronawirus 2019-nCoV to nowy czynnik ryzyka. Współcześnie ryzyko rozprzestrzeniania się zachorowań do rozmiarów epidemii lub pandemii, czyli obejmującej różne kontynenty w tym samym czasie, ułatwia powszechność i duża dostępność transportu lotniczego. Do Chin latamy teraz często, dlatego istnieje ryzyko zachorowania w trakcie podróży bądź po jej zakończeniu. Zmiana środowiska wiąże się z ekspozycją organizmu na działanie wielu czynników, w tym endemicznie występujących chorób zakaźnych w Chinach. Planując podróż należy podjąć działania profilaktyczne, właściwe dla ograniczenia ryzyka zachorowań. Najważniejsze z nich to rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny, w szczególności higieny rąk oraz unikanie bliskiego kontaktu z osobami chorymi. W przypadku podejrzenia zachorowania lub zachorowania niezbędne jest informowanie służb medycznych, lekarzy o powrotach z rejonów zachorowań wywołanych wirusem 2019-nCoV, poddanie się badaniom i zaleceniom np. kwarantanny lub leczenia.W zależności od rozwoju sytuacji i oceny zagrożenia - w kraju, województwie zostaną wdrożone odpowiednie procedury postępowania przez zespoły udzielające pomocy medycznej, transportujące i leczące pacjenta oraz zespoły rozpoznania biologicznego.

Państwowa Inspekcja Sanitarna monitoruje sytuację epidemiologiczną w zakresie możliwości wystąpienia podejrzeń lub zakażeń koronawirusami.

Z wszystkimi aktualnym komunikatami dla osób podróżujących, informacjami dla osób powracajaych z regionu Azji Południowo – Wschodniej, można zapoznać się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego: www.gis.gov.pl