W związku z obchodami 100 lat działalności służb sanitarnych 1919-2019 i 65 lat istnienia Państwowej Inspekcji Sanitarnej -

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu zorganizował  w dniu
6 grudnia 2019r w Samorządowym Domu Kultury w Nowej Dębie konferencję pt.: „Żyj zdrowo i bezpiecznie” .

Udział w konferencji wzięli :
1. Przedstawiciele instytucji samorządowych Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Dębie
2.Dyrektorzy szkół, dyrektorzy przedszkoli ,nauczyciele, pedagodzy szkolni z terenu miasta i gminy w Nowej Dębie i Baranowie Sandomierskim
3.Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tarnobrzegu

Program konferencji obejmował tematykę dotyczącą :

1. Żywności,która uzależnia, przeglądu ogólnodostępnych produktów pod kątem ich wpływu na funkcjonowanie organizmu i zdrowie człowieka
2.Współczesnego zagrożenia dzieci i młodzieży-dopalacze,cyberprzemoc,e-papierosy
3. Zdrowej żywności w placówkach oświatowych
4. Nadzoru nad jakością wody do spożycia przez ludzi
5.Aktualnej sytuacji sanitarno-epidemiologicznej odry i grypy w powiecie tarnobrzeskim