Najnowsze wyniki badań dotyczące aktualnej sytuacji w zakresie palenia tytoniu w Polsce, przeprowadzonych przez KANTAR Polska (2019 r), na zlecenie GIS, jednoznacznie wskazują na tendencję spadkową odsetka regularnych palaczy – z 31% w 2011 roku do 21% w 2019 roku oraz na wzrost odsetka osób, które nigdy nie paliły. Ponadto, w 2019 roku zauważalny jest spadek odsetka osób, które próbowały rzucić palenie – różnica 7 punktów procentowych w porównaniu z wynikami z 2017 roku (16% wobec 23%).

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tarnobrzegu włączyła się w kampanię edukacyjną pt.:” "OszczędźŸ dziecku ospy"”, zainicjowaną przez Polskie Towarzystwo Higieniczne.
Celem kampanii jest zwiększenie œświadomości społeczeństwa na temat zagrożeń tą chorobą i możliwości ochrony przed ospą.

Ulotka
Plakat

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tarnobrzegu informuje, że ruszyła internetowa rejestracja w Ogólnopolskim  programie "Trzymaj Formę"- dla  szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020.
Deklaracja możliwa jest na stronie programu  Trzymaj Formę  (www.trzymajforme.pl)

- poniżej link do strony

https://www.trzymajforme.pl/deklaracja-przystapienia-do-porgramu-81

grzybySezon na grzybobranie i piesze wycieczki do lasów w pełni. W Polsce ten sposób spędzania wolnego czasu jest bardzo popularny.

Zatrucia grzybami

Zgodnie z danymi obejmującymi wszystkie województwa w Polsce w roku 2017, zatruciu grzybami uległy 24 osoby – w tym wszystkie hospitalizowano. Główną przyczyną zatrucia grzybami jest niewłaściwe rozpoznanie jadalnych i trujących grzybów oraz nieodpowiednie przygotowanie potraw z niektórych jadalnych grzybów.

Pierwsze objawy zatrucia grzybami mogą pojawić się już po kilku godzinach od ich zjedzenia, jednak w zależności od rodzaju, symptomy zatrucia mogą wystąpić nawet po kilkunastu godzinach od spożycia grzybów.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tarnobrzegu włączyła się w kampanię informacyjno-edukacyjną pt.: "Jasne jak słońce" prowadzoną przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - PZH - skierowaną do ogółu społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Dodatkowe informacje znajdą Państwo pod adresem:
https://jasnejakslonce.pzh.gov.pl/strona/o-akcji

plakat przedszkole
plakat podstawówka
plakat liceum

kleszcz artykolKleszcze żyją powszechnie na terenie całego kraju w miejscach wilgotnych i obfitujących w roślinność. Można spotkać je w lasach (zwłaszcza liściastych i mieszanych), na podmokłych terenach porośniętych krzewami i trawami, na łąkach oraz nad brzegami rzek i jezior.